Беспризорни фалсификати безобразних фалсификатора

– У вези антинаучних ставова Албанца Ружди Ушаку

Пише: Проф.др Каплан БУРОВИЋ, академик

Албанац из Улциња Ружди Ушаку (Ruzhdi Ushaku), познат не само у албанској дијаспори код нас као професор и доктор, па и као академик, већ и тамо, у Албанији, а за кога се чини све да се као научник афирмира и у свету, унет је и у ЛЕКСИКОН ЦРОНОГОРСКЕ КУЛТУРЕ, иако – до данас – овој култури не само што није допринео ничим, већ јој се и супротставио својим беспризорним фалсификатима, које безобразно чини из књиге своје у књизи, а са научним претендирањима. Ја сам од времена сињализирао деструктивност, антинаучни и анти-југословенски карактер његових списанија и фалсификата (још из затворске ћелије у Бурељу – Албанија!), па сам и поменути ЛЕКСИКОН, чим је објављен, критиковао јавно управо у том смеру и за овакве антинародне протухе.

У његовим списанијама са научним претензијама, иако сасвим добро зна да његови Албанци са Илирима немају никакве везе, он упорно настојава (разуме се – фалсификатима!) да убеди своје читаоце о етнолингуистичком, етнодуховном и етногенетском континуитету између Илира и Албанаца.

 

Са научним претензијама он је од времена објавио списанију “Gjurmëve të vazhdimsisë së BINDIT ilir në mitologjinë e në gjuhën shqipe”(Траговима континуитета илирског БИНДА у митологији и у албанском језику), штампано спрва у „научној“ ревији ГЈУРМИМЕ АЛБАНОЛОГЈИКЕ Бр. 20, Приштина 1990. Ту, на стр 129, пише да на Космету “në vitin 1436 ndeshim në një emër familjar të një personi ME ORIGJINË SHQIPTARE i quajtur Nouach Morauzeuich de Binicho (године 1436 срећемо једно породично име једне личности АЛБАНСКОГ ПОРЕКЛА, звани  Nouach Morauzeuich de Binicho),     ), који се спомиње у књизи Микеља Лукара, за кога Ружди Ушаку опет каже да је “  “bujar raguzian me origjinë shqiptare” ” (дубровачки племић пореклом Албанац).

Ја сам од времена, преко медија, тражио од овог албанског „научника“ да нам докаже за поменуту двојицу да су Албанци, како то он претендира, у најмању руку да нам докаже да су им презимена албанска.

Колико да се зна, ЛУКА је међу Србима јако распрострањено име, док је ЛУКАР чисто српски апелатив. У албанском језику  л у к а р  се каже  q e p a x h i u, онај који продаје (или сади) лук. Сем овога, презиме Микеља срели смо и у чисто српском облику ЛУКАРЕВИЋ. А као ми, сигурно и Р.Ушаку. Преко свега, ако је породица ЛУКАР (или ЛУКАРЕВИЋ) ПОРЕКЛОМ из Албаније, ово не значи да је и по националности АЛБАНСКА. У Албанији су живели, па и дан-данас настављају да живе и свакојаке националне мањине, посебно мањинци суседних народа са Албанцима. Следствено, у Албанији смо имали и имамо и Словена (Србо-Црногораца и Македонаца), Грка, нарочито Влаха (Аромунаца).

Из Албаније су истакнуте историјске личности Скендербег, бискуп Павле Анђелић, бискуп Франо Бјелић, бискупи из породице Богдан (Андрија и Петар), бискупи из породице Мазарек (Петар, Ðорђе и Матија), истакнуте друштвено-политичке личности Пандели Цале, Темистокло Грмењи и Димитар Шутерићи, књижевници Милош Ðорђе Николић (Миђени), Стерио Спасев и Касем Требешина, уметници Александар Мојсиу, Мелпомени Чобани и Парашћеви Симаку, па и пуно других, али нико од њих није по националности Албанац. Књижевник Касем Требешина је жив и отворено им каже да није Албанац, већ Турчин. Стерио Спасев, кад га изнервираше њиховим провокацијама, рече им да није само Македонац, већ Македонац ипо! Димитар Шутерићи није могао да склопи очи док им не рече не само за себе да је Влах, већ да је влашка и култура Воскопоје, заједно са територијом. Темистокло Грмењи им доказа своју „албанску“ националност проглашавајући 1916. године југо-источну Албанију за Влашку Републику. А колико је Албанац бискуп Матија Мазарек, види се јасно из његове молбе богу: „Спаси нас, Боже, Албанаца!“. Мислим да није потребно да наставим са овиме.

Свима је јасно, посебно Руждији, да бити из Албаније не значи бити и Албанац. Али, за њихове политичке циљеве, а у бразди њихових фалсификата научне истине, ови нам се Албаци праве као да то не знају и, за свакога који је пореклом из Албаније (па и за оне који нису пореклом из Албаније!), претендирају да је и Албанац. Сâм Руждија признаје да је у Улцињ дошао из Турске (штавише он носи и чисто турско презиме!), па ипак не изјављује се за Турчина, већ нам каже да је чистокрвни Албанац. Ово мерење истих ствари разним аршинима мислим да није исправно, да није научно.

Што се тиче личности НОУАЦХ МОРАУЗЕУИЦХ, ако је националним пореклом Албанац и Новак Моравчевић (Верујем да је ово веродостојна транскрипција тог имена!), онда треба да извидимо да није по националном пореклу Албанац и Слободан Милошевић, Вук Драшковић и Вук Караџић, са Ратко Младићем и Војиславом Шешелејем, као и сви други Срби и Словени Балкана, ако не и они Русије!

Утолико пре, јер колеге и суаутори у мислима и претендирањима овог професора и доктора наука, овог академика, објавили су и преко медија својих да је био Албанац и средњевековни српски владар Стефан Немања, па и национални херој Срба Милош Обилић и…ко друго не?! Очекујемо да објаве за Албанце и Исуса Христа, и Мухамеда, штавише – и Адама и Еву! И то од њихове Академије наука, аутора Плафтормë пëр згјидхјен е çëсхтјес комбëтаре схqиптаре (Платформа за решење албанског националног проблема), од 20. октобра 1998, на што им је наша, Црногорска академија наука и умјетности, благовремено људски и научно одгворила.

Бити из насеобине Бинцхо (данас је тамошњи Срби називају Бинач!), село у близини Новог Брда, на Косово, не значи да си и Албанац. Насупрот. Утолико пре 1436. године, кад албански елеменат Косова је био јако-јако редак. Како нагласих, и бити из Албаније не значи бити и Албанац, камоли са Косова, из Србије!

Рузхди Ушаку, све који се на било који начин везују са кореном речи БИНДИ, пошто је овог Биндиа прогласио за Бога Албанаца, проглашава и за Албанце. Наравно, ако су са територије суседних земаља. Јер као франкофонац сигурно зна да и Француска има свог савременог уметника презименом Бинди, али му још ни име не спомиње, камоли да га прогласи и за Албанца. Али, у догледно време, кад Албанском Коммонwелтху буду стигле границе до Француске, без сумње ће и њега прогласити за Албанца, па ће заједно са Академијом „наука“ Албаније склепати нову Платформу за решење албанског националног проблема, коју ће сигурно овај пут доставити Академији наука и уметности Француске!

Кад сам ово објавио 1998. у ревији YЛБЕРИ, дигао се његов колега Абдулах Конушевци са написом „Фусхата е Ресулбеговиqит кундëр др. Р.Усхакут“ (Кампања Ресулбеговића против др Р.Ушаку), коју је објавио у листу КОСОВА СОТ, Приштина, 19.XИИ.1998, нападајући ме најпрљавијим речима и свакојаким оптужбама. Могуће мислећи, као и сви други моји албански противници, да тиме доказује да су и Новак и Микељ по националности Албанци. Он ме назива и особом без идентитета, јер – кад неко изјави да по националности није Албанац, према Конушевци-у и његовим колегама (значи – и према Ружди Ушаку!), он је и без идентитета. Према овој сорти Албанаца ми треба да негирамо нашу неалбанску националност и да се изјавимо за Албанце, да бисмо били са идентитетом. Сасвим је сињификативно што исти овај Конушевци злурадо пише: „Каплана неће ни УДБ-а!“ И поред овога, ово га не смета да ме оптужи да сам агент УДБ-е! Види се јасно да треба да ме воли и УДБ-а, да би ме волели и Конушевци са Ушаком и другима као ови. Од времена сам им рекао: „Живео сам и живим и без „љубави“ и „поштовања“ ове сорте Албанаца, који – задржавајући за себе ту љубав и то поштовање – учинили су и чине добро. Зато им и захваљујем.“

Али ово није важно. Важно је да А.Конушевци нити покушава да побије оно што кажем ја у вези националности Новака и Микеља. Зашто? Је ли могуће да он није свестан да је Р.Ушаку учинио један очити, безобразни фалсификат његовим претендирањем да су ове две особе по националности Албанци?!

Године 2000, у Приштини, са печатом Универистета у Приштини и преводом на енглески језик, Р.Ушаку је објавио књигуHULUMTIME ETNOLINGUISTIKE),

где прештампава поменути напис са извесним допунама. На стр. 38-9, у фусноти бр. 54, пише: Përmendet në librin e Mikel Llukarit, bujarit raguzian me origjinë shqiptare

(Схико: М.Димић, Из Дубровачког архива И, Београд, САН, 1957, ф. 53).

 

Disa të dhëna plotësuese për familjen Llukari na i ofroi Dr.J.Drançolli si vijon: „La Nobile famiglia di Lucari trasse la sua origine dall’ Epiro“; „Di Luccari, venuti da Alessio di Albania“; „Di Biniciolla, venuti da Epidauro“.“

[Превод: Спомиње се у књизи Микељ Лукари-а, дубровачки племић пореклом Албанац (Види: М.Димић, Из Дубровачког архива И, Београд, САН, 1957, стр. 53). Неке допунске податке за породицу Лукари послужио нам је Др.Ј.Дранçолли како следи: „Ла Нобиле фамиглиа ди Луцари трассе ла суа оригине далл’ Епиро“; „Ди Луццари, венути да Алессио ди Албаниа“; „Ди Бинициолла, венути да Епидауро“].

Како видите, апострофирани нигде не пишу да је породица Лукар по националности албанска, већ – оригине далл’ Епиро, венути да Алессио ди Албаниа, венути да Епидауро, што значи: пореклом из Епира, дошли из Алесиа (албански садашњи град Лезхë-Лежа), дошли из Епидаура (данашњи албански град Дуррëс).

Како смо нагласили, бити пореклом из Епира, ако си у Дубровник дошао из Лежа, из Албаније, или из Драча, не значи да си и Албанац, јер пре Албанаца – у Албанији и по градовима, године 1436, и касније, па и 1910 (!), већи део становника били су неалбанци, а међу њима – и Словени, Србо-Црногорци и Македонци, ствар ова коју је овим Албанцима, управо ових година, рекао и њихов несумњиви пријатељ, Канађанин Роберт Елсие.

Интерпретирање израза оригине далл’ Епиро, венути да Алессио ди Албаниа, венути да Епидауро онако како их то интерпретира Ружди Ушаку – пореколом Албанац, значи фалсификовати текст. А ова фалксификација је учињена намерно! Или не зна филолог Р.Ушаку да оригине далл’ Епиро не значи пореклом Албанац, већ пореклом из Албаније?! Или дипломирани филолог Ушаку не разликује албански придевни израз схqиптаре од албанског именичног израза Схqипëриа?!

Све ово Р.Ушаку зна сасвим добро. Као што је свестан да, иако је из Турске, није и Турчин, без обзира што има и турско презиме, онако сасвим добро зна и свесно фалсификује оно што каже за Новака Моравчевића и Микела Лукара. Поготово је свестан да ови његови фалсификати нису у служби научне истине, већ у служби индоктринације Албанаца мржњом према суседним народима, у првом реду против Словена, Србо-Црногораца и Македонаца.

Уместо да се одазове нашем позиву да нам докаже да су Новак и Микељ били Албанци, како претендира он, Ружди Ушаку у његовој новој књизи УЛQИНИ нë пëрмаса кëркими дхе фрyмëзими (УЛЦИЊ у размерима истраживања и надахнућа), Улqин 2010, стр. 311, оговара ме најпрљавије, слажући се са оним албанским фалсификаторима и хулиганима, који претендирају да ја немам ни средње образовање, камоли високо, а да и не говоримо о научним звањима професор и доктор, понајмање и за титулу академик. Нема сумње да и он сигурно мисли да је овиме, оспоравањем мојих образовних и научних квалификација, побио моју критику и да је управо овиме доказао да су Новак и Микељ Албанци.

Р.Ушаку сигурно није толико наиван, али мисли да читаоци његових фалсификата су наивни и, следствено, неће разумети то. Зато се не повлачи, не исправља, јер ова сорта Албанаца, под маском науке, има за циљ политичку индоктринацију и хушкање албанских маса против суседних народа. Они су употребили и настоје да и у будуће употребе ове безазлене Албанце као топовско месо у своје антинародне циљеве албанске феудо-буржуазије, као и у служби међународног џандара Капитала.

Наглашавам: имамо посла са албанским буржуаским интелектуалцима, а не са албанским народом. Па и међу интелектуалцима они су само шачица, јер остали, народни интелектуалци, не само да се не слажу са њима, већ су почели и да им се супротстављају научном истином о пореклу свог албанског народа.

______________

*) Овај чланак објављен је спрва на албански језик у ревији YLBERI God. VI, Br. 7             , Женева, јуни 1998, стр. 40. Затим је прештампан, опет на албанском језику, у Академиковом делу RROTA E HISTORISË, Женева 2005, стр. 154-156. Преведен на српски језик, а пошто је допуњен новим подацима, објављује се овде по први пут.- РЕДАКТОР.

April 21, 2012

 

Извор: безобзирнифалсификатори

 

 

Updated: 22/05/2012 — 21:47

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Website Protected by Spam Master


Српска Елита © Frontier Theme
%d bloggers like this: